ผลการค้นหาคำว่า "เกมส์หนุ่มชาวไร่"

ค้นหาแล้วพบข้อมูลของ "เกมส์หนุ่มชาวไร่" ดังต่อไปนี้
new game
+

"เกมส์หนุ่มชาวไร่" สิ่งที่ค้นหา "เกมส์หนุ่มชาวไร่" มี "เกมส์หนุ่มชาวไร่" ดังต่อไปนี้

game
เกมส์หนุ่มชาวไร่เจ้าของแปลงผัก
เกมส์หนุ่มชาวไร่เจ้าของแปลงผัก เกมส์นี้จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เป็นชาวไร่ ที่ต้องคอยปลูกพืชผักสวนครัว ดูแล และคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่พืชผักในสวนของเราจะเน่าเสียไปเสียก่อน จากนั้นเราก็นำผลผลิตทีไ่ด้จากสวนของเราขึ้นรถบรรทุกเพื่อขับไปขายในหมู่บ้าน เมื่อได้เงินมาแล้ว เราสามารถนำเงินมาซื้อไข่ไก่ มาฟักเพิ่ม , เลี้ยงหมู เรียกว่าเป็นชาวไร่แบบครบวงจรเลยล่ะ