ผลการค้นหาคำว่า "เกมส์เจ้าของฟาร์ม หรรษา"

ค้นหาแล้วพบข้อมูลของ "เกมส์เจ้าของฟาร์ม หรรษา" ดังต่อไปนี้
new game
+

"เกมส์เจ้าของฟาร์ม หรรษา" สิ่งที่ค้นหา "เกมส์เจ้าของฟาร์ม หรรษา" มี "เกมส์เจ้าของฟาร์ม หรรษา" ดังต่อไปนี้

game
เกมส์เจ้าของฟาร์มสัตว์สุดหรรษา
เกมส์เจ้าของฟาร์มสัตว์สุดหรรษา  เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์ โดยมีภารกิจให้เราทำคือ เราจะต้องดูแลสัตว์ในฟาร์มของเรา โดยมีทั้งปลูกหญ้า เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว  จากนั้นจึงเอาผลผลิตไปขายเพื่อนำเงินมาซื้อสัตว์เพิ่ม และเพื่อขยายฟาร์มของเราให้ใหญ่และครบวงจรมากขึ้น