ผลการค้นหาคำว่า "เกมส์ กำจัด สิ่งแปลกปลอม"

ค้นหาแล้วพบข้อมูลของ "เกมส์ กำจัด สิ่งแปลกปลอม" ดังต่อไปนี้
new game
+

"เกมส์ กำจัด สิ่งแปลกปลอม" สิ่งที่ค้นหา "เกมส์ กำจัด สิ่งแปลกปลอม" มี "เกมส์ กำจัด สิ่งแปลกปลอม" ดังต่อไปนี้

game
เกมส์กำจัดสิ่งแปลกปลอม
เกมส์กำจัดสิ่งแปลกปลอมเป็นเกมส์ที่ต้องใช้ทักษะความเร็ว ความแม้นยำ และการหลบหลีก ผู้เล่นจะต้องบังคับรถให้เร็วและไม่ให้วิ่งไปชนรถคันอื่นๆ เพราะจะโดนหักคะแนน และยังต้องคอยกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนท้องถนนด้วยอาวุธที่ติดมากับรถอีกด้วย เกมส์กำจัดสิ่งแปลกปลอมนี้จะช่วยให้ผู้เล่นผ่อยคลายและสนุกกับเกมส์นี้ได้