ผลการค้นหาคำว่า "QUIDDITCH"

ค้นหาแล้วพบข้อมูลของ "QUIDDITCH" ดังต่อไปนี้
new game
+

"QUIDDITCH" สิ่งที่ค้นหา "QUIDDITCH" มี "QUIDDITCH" ดังต่อไปนี้

game
เกมส์Quidditch
เกมส์ Quidditch เป็นเกมส์ที่ใช้ความเร็วและแม้นยำ ผู้เล่นจะต้องขว้างลูกบอลให้เข้าห่วง (ห่วงใดก็ได้ ทั้ง 3 ห่วง) โดยจะมีผู้รักษาห่วงขวางกันไว้อยู่ แต่ละห่วงคะแนนอาจแตกต่างกันออกไป และระหว่างที่ผู้เล่นขว้างลูกบอลเพื่อให้เข้าห่วงผู้เล่นก็จะต้องหลบลูกบอลสีดำที่ลอยมาเพื่อไม่ให้โดนลูกบอลนั้น มาสนุกกับเกมส์ Quidditch นี้กันเถอะเพื่อนๆ