เกมส์พุ่งหลาว

เกมส์พุ่งหลาว

กมส์พุ่งหลาว เป็นเกมส์ที่ต้องใช้ทักษะในเร็วและการขว้างปาเหล็กแหลม ผู้เล่นเกมส์พุ่งหลาวนี้จะต้องวิ่งให้เร็วและพุ่งเหล็กแหลมไปในที่ๆ กำหนดไว้

ถ้าเล่น เกมส์พุ่งหลาว แล้วสนุกช่วยกด Like กันด้วยนะครับ

กติกาการเล่น:

ผู้เล่นเกมส์นี้จะต้องวิ่งให้เร็วและพุ่งเหล็กแหลมไปในที่ๆ กำหนดไว้

หมวดหมู่ :เกมส์แนะนำ
game

แสดงความคิดเห็น